Himno de SAL Letra de SAL

Programa electoral de Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) 2019

Esta lexislatura continuaremos xestionando Sanxenxo para que se cumplan, tal e coma xa demostramos, as demandas veciñais plasmadas no noso programa. Priorizar ó rural , completar a dotación dos servicios básicos, os servicios sociais, a cultura, a atención cercana ós veciños por encima das grandes obras, serán o noso legado paro os próximos catro anos.

I. POLITICA SOCIAL

 • Axudas para incentivar a natalidade, mediante cheque-bebé de 600€ n pago único por nacemento.
 • Creación de obradoiros mixtos de formación e emprego, gratuítos.
 • Dado que o Concello de Sanxenxo ten terreos dispoñibles, xestionaremos ante a administración competente unha Residencia para os nosos maiores.
 • Axudas de ata 300 euros para adquisición de libros e material escolar nas familias con menos recursos, tendo en conta situacións laborales, número de membros da familia, renta, etc.
 • Xestionaremos ante a Xunta de Galicia para que o Centro Medico de Baltar, a lo menos, duplique os seus efectivos na época estival, así como servicio de pediatría durante todo o ano.
 • Dotaremos de sistemas necesarios para a accesibilidade todos os edificios e espazos públicos, así como en instalacións deportivas.
 • Dotaremos de máis recursos económicos para o servicio do CIM (Centro de Información á Muller).

II. POLITICA FISCAL E ECONOMÍA

 • Levaremos a cabo os trámites necesarios para poder aplicar a exención total do imposto sobre vehículos de tracción mecánica (imposto de rodamento) e un 50% os vehículos híbridos e eléctricos.
 • Crearemos unha liña de axudas ó pequeno comercio en diferentes cuestións como, incentivos a apertura de novos negocios, publicidade cursos de formación, etc.

III. INNOVACION

 • Dotaremos de WIFI gratis en tódalas prazas públicas de tódalas parroquias. Tamén xestionaremos para mellorar a conexión de internet.
 • Continuaremos co recambio paulatino de alumeado de baixo consumo, potenciaremos o uso das enerxías renovables, o aforro e a eficiencia enerxética.

IV. CULTURA, EDUCACION E DEPORTE

 • Crearemos un programa cultural e de actividades en tódalas parroquias, tanto para nenos como para os nosos maiores, dende outubro a maio.
 • Promoveremos unha escola municipal de fútbol.
 • Garantiremos e melloraremos o mantemento de instalacións deportivas e culturais.
 • Dotaremos a todas as asociacións e clubes en activo de subvencións seguindo unhas bases reguladas e equitativas.

V. SERVIZOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

 • Aumentaremos as cuadrillas especificas para a limpeza de camiños, viais, rutas e pistas do rural.
 • Máis compromiso coa reciclaxe. Máis contedores de cores selectivos en tódalas parroquias do municipio, ampliación e mellora do servizo de punto limpo.
 • Dotaremos de transporte gratuíto entre parroquias tódolos días laborais comunicando prazas de abastos e centros médicos.
 • Promoveremos convenios de colaboración coa Deputación Provincial, para execución de beirarrúas ou sendas en tódolos viais provinciais (al menos por un lado do vial).
 • Dotaremos ós usuarios que faltan de servizos básicos: auga, saneamento, luz.
 • Dotaremos as pistas do rural con cunetas de formigón ou entubadas.

VI. REVISION DO PLAN XERAL URBANISTICO DE SANXENXO

 • Incorporación do inventario de viales públicos realizado na anterior lexislatura.
 • Fixaremos novas alienacións en determinados viais.
 • Revisaremos e modificaremos os núcleos rurais así como as edificabilidades.

VII. TURISMO

 • Continuaremos promovendo e colaborando coa realización de eventos deportivos e culturais, sempre con criterio e seriedade, incidindo naqueles que sexan fora de tempada estival.
 • Continuaremos poñendo en valor a Ruta do Padre Sarmiento, incidindo no seu coidado e mantemento, dando a mellor imaxe de un Sanxenxo “diferente”. O ano Santo 2021 é unha gran oportunidade para nós e non vamos a desaproveitala.
 • Implantaremos máis e mellor sinalización de recursos turísticos, incidindo en lugares menos visitados, pero que forman parte da nosa “riqueza”.
 • Implantaremos unha nova oficina de Turismo en Portonovo, substituíndo á actual.
 • Xestionaremos programas de intercambio, programas erasmus-plus, etc con outras rexións e países.