Himno de SAL Letra de SAL

Contacta con Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL)

Política de privacidade de Sanxenxo Agrupación Liberal.

Para os efectos do cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e da súa normativa de desenvolvemento, Sanxenxo Agrupación Liberal (S.A.L.) informa de que todos os datos de carácter persoal que os usuarios introduzan no formulario, serán incluídos nun ficheiro automatizado e rexistrado por S.A.L. e serán tratados coa máxima confidencialidade.

Os datos que se solicita aos usuarios por medio do formulario terán como única finalidade prestar os servizos para os que se soliciten.

Se non se facilitan os datos persoais requiridos no formulario de contacto ou non se acepta a presente política de privacidade supón a imposibilidade de recibir calquera contestación por parte de S.A.L.

Os usuarios poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos legais enviándonos unha mensaxe a través do formulario de contacto que proporciona o sitio WEB de S.A.L.

Contacta:

Si desexas poñerte en contacto con SAL, facernos chegar as súas ideas, aportacións ou suxerencias, comprete o formulario.

Teléfono:

617278057

Síguenos:

XuvesaL:

Para os máis xóvenes.